vol3 no3 (9)/2009


Abstracts

Contents

download all papers


Wiesław Barnat, Paweł Dziewulski, Tadeusz Niezgoda
Walidacja pian niemetalicznych w złożonym stanie odkształcenia     

Tomasz Boguszewski, Krzysztof Molski
Efekty naprężeniowe, deformacyjne i energetyczne w okolicy wierzchołkowej szczeliny z pojedynczym odgałęzieniem     

Tomasz Czapla, Mariola Jureczko, Mariusz Pawlak
Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa wybranych części elektrowni wiatrowej     

Andrzej Grządziela
Diagnozowanie okrętowego układu napędowego z turbinowymi silnikami spalinowymi     

Andrzej Kazberuk
Wyznaczanie parametrów odporności na pękanie materiałów quasi-kruchych na próbkach cylindrycznych z karbami     

Roman Kulczycki-Żyhajło, Waldemar Kołodziejczyk, Gabriel Rogowski
Wybrane zagadnienia kontaktowe teorii sprężystości ośrodków warstwowych     

Adam Mazurkiewicz
Związki gęstości prześwietleniowej oraz zawartości składników mineralnych w ludzkiej kości beleczkowej
z jej wytrzymałością     

Adam Mazurkiewicz, Tomasz Topoliński
Możliwości obliczeniowej oceny wartości modułu Younga dla kości beleczkowej     

Jerzy P. Okrajni
Badanie zmęczenia cieplno-mechanicznego w ujęciu obowiązujących norm i jego komputerowe modelowanie     

Dariusz M. Perkowski, Roman Kulchytsky-Zhyhaiło, Stanisław J. Matysiak
Zagadnienie kontaktowe z uwzględnieniem wytwarzania ciepła dla półprzestrzeni kompozytowej o strukturze periodycznej o brzegu prostopadłym do uwarstwienia     

Georgij Petriaszwili, Yuriy Pyryev
Badania eksperymentalne wyrywania arkusza z warstwy klejowej grzbietu książki     

Yuriy Pyryev, Georgij Petriaszwili
Modelowanie matematyczne procesu wyrywania arkusza z warstwy klejowej grzbietu książki     

Mykhaylo Savruk, Krzysztof Molski, Grzegorz Rogowski
Współczynniki intensywności naprężenia KI dla płaskiej szczeliny tunelowej w przestrzeni sprężystej

Robert Uścinowicz
Badania właściwości mechanicznych kompozytu Al-Zn przy różnych sposobach obciążania próbek     

Mirosław Witoś
Diagnozowanie zmęczenia materiału przy pomocy efektu magnetycznej pamięci metalu     

Krzysztof P. Wituszyński, Wiktor Jakubowski
Analiza toksyczności spalin pojazdów wyposażonych w silniki ZI w świetle obowiązujących przepisów prawa ruchu drogowego