vol3 no1 (7)/2009


Abstracts

Contents

download all papers

Jerzy Bajkowski
Modelowanie i badanie procesów pochłaniania i rozpraszania energii w tłumikach magnetoreologicznych    

Aneta Bohojło, Mirosława Kołodziejczyk
Modelowanie numeryczne parametrów lokalnych komfortu cieplnego w pomieszczeniu mieszkalnym      

Stefan Bućko, Henryk Jodłowski
Inicjacja odkształceń plastycznych w stali z wyraźną granicą plastyczności w warunkach gradientu naprężeń      

Jan Burcan, Anna Sławińska, Radosław Bednarek
Eksperymentalne badania czynników zmieniających warunki wspomagania polem magnetycznym      

Włodzimierz Choromański, Jerzy Kowara
Zastosowanie technik MBS do badań i symulacji pojazdów Personal Rapid Transit (PRT)    

Jarosław Czaban, Dariusz Szpica
Stanowisko do badania elementów sprężystych zawieszeń pojazdów    

Leon Demianiuk
Badanie sił występujących w matrycy brykieciarki ślimakowej podczas zagęszczania słomy pszennej    

Zdzisław Gosiewski, Mirosław Kondratiuk, Piotr Kłoskowski
Regulacja prądu w obwodzie elektrycznym cewkowej wyrzutni magnetycznej    

Jerzy Ickiewicz
Obliczanie nieżebrowanych den płaskich zbiorników ciśnieniowych    

Marek Jałbrzykowski, Jerzy Nachimowicz
Zagadnienia trwałości i niezawodności narzędzi do wtryskiwania tworzyw sztucznych    

Jarosław Kaczor, Andrzej Raczyński
Wpływ kształtu powierzchni roboczych łożysk kulkowych zwykłych na trwałość łożyskowania wału trzypodporowego    

Roman Kaczyński, Adam Kłos
Badania procesów przejściowych z uwzględnieniem smarowania granicznego jako mechanizmu ochrony przed zacieraniem    

Zbigniew Kamiński
Obliczenia dynamiczne pneumatycznego zaworu przekaźnikowego    

Ludwik Kania, Szczepan Śpiewak
Współczynnik krotności łożysk wieńcowych podwójnych    

Waldemar Karaszewski
Wady powierzchniowe ceramicznych elementów tocznych    

Maciej Krasiński, Andrzej Trojnacki
Numeryczna analiza szczelności metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu „2-delta”     

Stanisław Krawiec
Analiza wpływu średnicy kół i przekroju pasa na wartość wskaźników przekładni z pasami klinowymi    

Eugeniusz Mazanek, Marek Krynke
Rozkład obciążenia wewnętrznego w dwurzędowym kulkowym łożysku wieńcowym    

Edward Murdzia, Ryszard Wójcicki
Gęstość pracy tarcia oraz intensywność zużycia materiału panewek łożysk ślizgowych    
Jerzy Bajkowski
Modelowanie i badanie procesów pochłaniania i rozpraszania energii w tłumikach magnetoreologicznych    

Aneta Bohojło, Mirosława Kołodziejczyk
Modelowanie numeryczne parametrów lokalnych komfortu cieplnego w pomieszczeniu mieszkalnym      

Stefan Bućko, Henryk Jodłowski
Inicjacja odkształceń plastycznych w stali z wyraźną granicą plastyczności w warunkach gradientu naprężeń      

Jan Burcan, Anna Sławińska, Radosław Bednarek
Eksperymentalne badania czynników zmieniających warunki wspomagania polem magnetycznym      

Włodzimierz Choromański, Jerzy Kowara
Zastosowanie technik MBS do badań i symulacji pojazdów Personal Rapid Transit (PRT)    

Jarosław Czaban, Dariusz Szpica
Stanowisko do badania elementów sprężystych zawieszeń pojazdów    

Leon Demianiuk
Badanie sił występujących w matrycy brykieciarki ślimakowej podczas zagęszczania słomy pszennej    

Zdzisław Gosiewski, Mirosław Kondratiuk, Piotr Kłoskowski
Regulacja prądu w obwodzie elektrycznym cewkowej wyrzutni magnetycznej    

Jerzy Ickiewicz
Obliczanie nieżebrowanych den płaskich zbiorników ciśnieniowych    

Marek Jałbrzykowski, Jerzy Nachimowicz
Zagadnienia trwałości i niezawodności narzędzi do wtryskiwania tworzyw sztucznych    

Jarosław Kaczor, Andrzej Raczyński
Wpływ kształtu powierzchni roboczych łożysk kulkowych zwykłych na trwałość łożyskowania wału trzypodporowego    

Roman Kaczyński, Adam Kłos
Badania procesów przejściowych z uwzględnieniem smarowania granicznego jako mechanizmu ochrony przed zacieraniem    

Zbigniew Kamiński
Obliczenia dynamiczne pneumatycznego zaworu przekaźnikowego    

Ludwik Kania, Szczepan Śpiewak
Współczynnik krotności łożysk wieńcowych podwójnych    

Waldemar Karaszewski
Wady powierzchniowe ceramicznych elementów tocznych    

Maciej Krasiński, Andrzej Trojnacki
Numeryczna analiza szczelności metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu „2-delta”     

Stanisław Krawiec
Analiza wpływu średnicy kół i przekroju pasa na wartość wskaźników przekładni z pasami klinowymi    

Eugeniusz Mazanek, Marek Krynke
Rozkład obciążenia wewnętrznego w dwurzędowym kulkowym łożysku wieńcowym    

Edward Murdzia, Ryszard Wójcicki
Gęstość pracy tarcia oraz intensywność zużycia materiału panewek łożysk ślizgowych    
Jerzy Bajkowski
Modelowanie i badanie procesów pochłaniania i rozpraszania energii w tłumikach magnetoreologicznych    

Aneta Bohojło, Mirosława Kołodziejczyk
Modelowanie numeryczne parametrów lokalnych komfortu cieplnego w pomieszczeniu mieszkalnym      

Stefan Bućko, Henryk Jodłowski
Inicjacja odkształceń plastycznych w stali z wyraźną granicą plastyczności w warunkach gradientu naprężeń      

Jan Burcan, Anna Sławińska, Radosław Bednarek
Eksperymentalne badania czynników zmieniających warunki wspomagania polem magnetycznym      

Włodzimierz Choromański, Jerzy Kowara
Zastosowanie technik MBS do badań i symulacji pojazdów Personal Rapid Transit (PRT)    

Jarosław Czaban, Dariusz Szpica
Stanowisko do badania elementów sprężystych zawieszeń pojazdów    

Leon Demianiuk
Badanie sił występujących w matrycy brykieciarki ślimakowej podczas zagęszczania słomy pszennej    

Zdzisław Gosiewski, Mirosław Kondratiuk, Piotr Kłoskowski
Regulacja prądu w obwodzie elektrycznym cewkowej wyrzutni magnetycznej    

Jerzy Ickiewicz
Obliczanie nieżebrowanych den płaskich zbiorników ciśnieniowych    

Marek Jałbrzykowski, Jerzy Nachimowicz
Zagadnienia trwałości i niezawodności narzędzi do wtryskiwania tworzyw sztucznych    

Jarosław Kaczor, Andrzej Raczyński
Wpływ kształtu powierzchni roboczych łożysk kulkowych zwykłych na trwałość łożyskowania wału trzypodporowego    

Roman Kaczyński, Adam Kłos
Badania procesów przejściowych z uwzględnieniem smarowania granicznego jako mechanizmu ochrony przed zacieraniem    

Zbigniew Kamiński
Obliczenia dynamiczne pneumatycznego zaworu przekaźnikowego    

Ludwik Kania, Szczepan Śpiewak
Współczynnik krotności łożysk wieńcowych podwójnych    

Waldemar Karaszewski
Wady powierzchniowe ceramicznych elementów tocznych    

Maciej Krasiński, Andrzej Trojnacki
Numeryczna analiza szczelności metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu „2-delta”     

Stanisław Krawiec
Analiza wpływu średnicy kół i przekroju pasa na wartość wskaźników przekładni z pasami klinowymi    

Eugeniusz Mazanek, Marek Krynke
Rozkład obciążenia wewnętrznego w dwurzędowym kulkowym łożysku wieńcowym    

Edward Murdzia, Ryszard Wójcicki
Gęstość pracy tarcia oraz intensywność zużycia materiału panewek łożysk ślizgowych    
Jerzy Bajkowski
Modelowanie i badanie procesów pochłaniania i rozpraszania energii w tłumikach magnetoreologicznych    

Aneta Bohojło, Mirosława Kołodziejczyk
Modelowanie numeryczne parametrów lokalnych komfortu cieplnego w pomieszczeniu mieszkalnym      

Stefan Bućko, Henryk Jodłowski
Inicjacja odkształceń plastycznych w stali z wyraźną granicą plastyczności w warunkach gradientu naprężeń      

Jan Burcan, Anna Sławińska, Radosław Bednarek
Eksperymentalne badania czynników zmieniających warunki wspomagania polem magnetycznym      

Włodzimierz Choromański, Jerzy Kowara
Zastosowanie technik MBS do badań i symulacji pojazdów Personal Rapid Transit (PRT)    

Jarosław Czaban, Dariusz Szpica
Stanowisko do badania elementów sprężystych zawieszeń pojazdów    

Leon Demianiuk
Badanie sił występujących w matrycy brykieciarki ślimakowej podczas zagęszczania słomy pszennej    

Zdzisław Gosiewski, Mirosław Kondratiuk, Piotr Kłoskowski
Regulacja prądu w obwodzie elektrycznym cewkowej wyrzutni magnetycznej    

Jerzy Ickiewicz
Obliczanie nieżebrowanych den płaskich zbiorników ciśnieniowych    

Marek Jałbrzykowski, Jerzy Nachimowicz
Zagadnienia trwałości i niezawodności narzędzi do wtryskiwania tworzyw sztucznych    

Jarosław Kaczor, Andrzej Raczyński
Wpływ kształtu powierzchni roboczych łożysk kulkowych zwykłych na trwałość łożyskowania wału trzypodporowego    

Roman Kaczyński, Adam Kłos
Badania procesów przejściowych z uwzględnieniem smarowania granicznego jako mechanizmu ochrony przed zacieraniem    

Zbigniew Kamiński
Obliczenia dynamiczne pneumatycznego zaworu przekaźnikowego    

Ludwik Kania, Szczepan Śpiewak
Współczynnik krotności łożysk wieńcowych podwójnych    

Waldemar Karaszewski
Wady powierzchniowe ceramicznych elementów tocznych    

Maciej Krasiński, Andrzej Trojnacki
Numeryczna analiza szczelności metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu „2-delta”     

Stanisław Krawiec
Analiza wpływu średnicy kół i przekroju pasa na wartość wskaźników przekładni z pasami klinowymi    

Eugeniusz Mazanek, Marek Krynke
Rozkład obciążenia wewnętrznego w dwurzędowym kulkowym łożysku wieńcowym    

Edward Murdzia, Ryszard Wójcicki
Gęstość pracy tarcia oraz intensywność zużycia materiału panewek łożysk ślizgowych    

Jerzy Nachimowicz, Rafał Piesiecki
Zastosowanie metod komputerowych przy projektowaniu ram nośnych replik samochodów – obliczenia dynamiczne    

Jerzy Nachimowicz, Rafał Piesiecki
Zastosowanie metod komputerowych przy projektowaniu ram nośnych replik samochodów – obliczenia statyczne

Henryk G. Sabiniak, Robert Cichowicz
Ograniczenia w stosowaniu wzorów empirycznych w obliczeniach przekładni ślimakowych    

Tadeusz Smolnicki, Mariusz Stańco
Prognozowanie zużycia odkształceniowego wielkogabarytowych łożysk tocznych o bieżniach miękkich    

Dariusz Szpica, Jarosław Czaban
Stanowisko do badań wtryskiwaczy paliwa benzynowego układu zasilania    

Michał Śledziński
Weryfikacja doświadczalna konstrukcji wibroizolatora narzędzia do zagęszczania gruntu    

Wojciech Tarasiuk, Bazyli Krupicz
Analiza właściwości materiałów stosowanych na płyty form cegły silikatowej    

Piotr Tarasiuk, Krzysztof Molski, Tomasz Koziołkiewicz, Adam Adamowicz, Andrzej Szymaniak,
Barbara Funkowska
Zjawiska korozyjne i termiczne występujące podczas testów trwałościowych kół pojazdów wolnobieżnych    

Karolina Walat, Tadeusz Łagoda
Wykorzystanie ekstremum kowariancji w płaszczyźnie krytycznej do wyznaczania trwałości zmęczeniowej
przy losowym zginaniu ze skręcaniem    

Ryszard Wójcicki, Edward Murdzia
Metoda określania zużycia panewki w poprzecznym łożysku ślizgowym    

Jolanta Zimmerman, Lucjan Śnieżek
Analiza numeryczna nośności stożkowych połączeń wtłaczanych