vol2 no1 (3)/2008


Abstracts

Contents

download all papers

Robert Baraniecki, Marcin Kudelski, Andrzej Leski
Analiza numeryczna stanu naprężenia w klapie samolotu odrzutowego

Wacław Borkowski, Piotr Rybak, Zdzisław Hryciów, Bogusław Michałowski
Wieloosiowy pojazd specjalny w warunkach obciążenia wybuchem  

Marian Dacko, Jacek Nowak
Porównanie możliwości analizy cylindrycznych elementów energochłonnych obciążonych impulsem wybuchu
w systemach LS-DYNA i  MSC.DYTRAN

Leszek Flis
Wykorzystanie systemu MES ANSYS® AUTODYN® do analizy zbiornika specjalnego

Zdzisław Gosiewski, Jerzy T. Sawicki, Robert Zabielski
Sygnały pobudzające drgania maszyn wirnikowych na potrzeby diagnostyki pękania wałów  

Tomasz Huścio, Franciszek Siemieniako
Algorytm doboru eleketromagnetycznych modułów napędowych płaskiej aerostatycznej podpory współrzędnościowej

Mariola Jureczko
Optymalizacja własności dynamicznych łopaty elektrowni wiatrowej  

Jan Kiciński, Grzegorz Żywica, Romuald Rządkowski, Marcin Drewczyński
Modelowanie strukturalnej warstwy nośnej łożyska foliowego  

Cezary Kownacki
Estymacja rozkładu naprężeń w funkcji głębokości warstwy wierzchnej łopatki sprężarki osiowej metodą analizy falkowej sygnału efektu Barkhausena

Wiesław Krasoń, Jerzy Małachowski, Jerzy Jachimowicz, Rafał Kajka
Wybrane aspekty weryfikacji modelu 3D do badań dynamiki podwozia głównego

Agnieszka Sabik, Ireneusz Kreja
Analiza płyt laminowanych z zastosowaniem zastępczych modeli jednowarstwowych  

Eugeniusz Sajewicz, Tomasz Koronkiewicz, Jarosław Sidun
Porównawcza analiza biomechaniczna wybranych systemów stabilizacji transpedikularnej

Jacek Świniarski, Marian Królak, Katarzyna Kowal-Michalska
Schematyzacja charakterystyki materiału a charakterystyka rzeczywista w analizie porównawczej modelu MES
i badań doświadczalnych stateczności dźwigarów cienkościennych

Roman Trochimczuk
Laserowe urządzenie grawerujące szkło z biegunowym aparatem ruchowym  

Tadeusz Wegner, Andrzej Pęczak
Rozszerzenie obiektowo zorientowanej metody elementów skończonych o koncepcję elementów skończonych modelowanych energetycznie  

Stanisław Wolny, Sławomir Badura
Analiza wytrzymałościowa bębna pędnego maszyny wyciągowej  

Olena Yevtushenko
Frictional heat generation during cold rolling of metals