vol1 no2 (2)/2007


Abstracts

Contents

download all papers

Adam Adamowicz, Andrzej Seweryn
Prognozowanie pękania elementów ze szczelinami i karbami z uwzględnieniem członów nieosobliwych rozwiązania asymptotycznego

Jerzy Bakunowicz, Henryk Kopecki
Stateczność oraz stany graniczne ortotropowych struktur przekładkowych

Marcin Cegielski, Artur Ganczarski
Effect of continuous damage deactivation on yield and failure surfaces

Barbara Kamieńska-Krzowska, Leszek Semotiuk, Marcin Czerw
Analiza możliwości zastosowania sondy przedmiotowej do kontroli czynnej na pionowym centrum obróbkowym
FV 580 A

Andrzej Kazberuk
Koncentracja naprężeń wokół owalnego otworu

Tomasz Kopecki
Zagadnienia projektowania cienkościennych ustrojów nośnych z uwzględnieniem zaawansowanych stanów deformacji zakrytycznych

Adam Mazurkiewicz, Tomasz Topoliński
Ocena zmian wartości modułu Younga kości gąbczastej w obliczeniach mes w funkcji uproszczeń jej modelowania  

Marek Romanowicz, Andrzej Seweryn
Pękanie drewna w dwuosiowym stanie obciążenia

Mykhaylo P. Savruk, Andrzej Kazberuk
Współczynniki intensywności naprężeń w wierzchołku rombowego otworu w rozciąganej płaszczyźnie

Mykhaylo P. Savruk, Adam Tomczyk, Aleksander Yevtushenko
Płaskie kontaktowe zagadnienie z uwzględnieniem tarcia dla półprzestrzeni ze szczeliną

Jerzy Sładek, Grzegorz Sokal, Ksenia Ostrowska, Artur Kmita
Wzorcowanie współrzędnościowych ramion pamiarowych (WRP)

Borys Storch, Izabela Wierucka
Optyczne pomiary zarysów powtarzalnych z wykorzystaniem technik przetwarzania obrazu

Heorgij Sulym, Mykoła Machorkin
Rozkład asymptotyczny pól naprężeń przemieszczeń i energii potencjalnej odkształcenia w otoczeniu punktu wierzchołkowego wieloklinowego ciała sprężystego

Jarosław Szusta, Andrzej Seweryn
Odkształceniowy model kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych w zakresie obciążeń niskocyklowych

Aleksander Yevtushenko, Michał Kuciej
Zagadnienie kontaktowe dla układu warstwa-podłoże z uwzględnieniem niestacjonarnej generacji ciepła w wyniku tarcia

Anna Zawada-Tomkiewicz
Analiza obrazu powierzchni obrobionej do celów estymacji parametrów tej powierzchni