vol1 no1 (1)/2007


Abstracts

Contents

download all papers

Oleksandr Andrejkiv, Rostyslav Lesiv
Mathematical model for estimating the period of creep-fatigue crack growth in construction materials at high temperature

Jan Awrejcewicz, Yuriy Pyryev
O wpływie zużycia na dynamikę tłumika drgań

Pavel Bogdanovich, DenisTkachuk, Dmitri Bliznets
Разрушение материалов при динамическом контактном нагружении

Mykolas Daunys, Romualdas Dundulis, Povilas Krasauskas
Temperature and hydrogen concentration influenceon zr-2.5nb alloy mechanical and fracture toughness characteristics

Mykolas Daunys, Arturas Sabaliauskas
Damage accumulation in stress concentration zones of parts with hardened surface under low cycle tension-compression and bending

Łukasz Derpeński, Andrzej Seweryn
Numeryczna analiza pękania próbek z karbami wykonanych z materiałów sprężysto-plasycznych

Krzysztof Doliński, Krzysztof P. Mróz
Zmęczeniowa propagcja szczeliny w bimateriale – model matematyczny i rozwiązanie numeryczne

Artur Ganczarski, Marcin Cegielski
Efekt ciągłej deaktywacji uszkodzenia

Jerzy Kaleta, Przemysław Wiewiórski
Detekcja defektów w magnetycznych prętach kompozytowych z użyciem skanera o dużej rozdzielczości

Aleksander Karolczuk, Yves Nadot, Andre Dragon  
Nielokalna metoda wyznaczania granicznej trwałości zmęczeniowej materiału z defektami geometrycznymi

Roman Kulczycki-Żyhajło, Gabriel Rogowski, Waldemar Kołodziejczyk
Dwuwymiarowe zagadnienia niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej obciążonej na jej powierzchni

Andrzej Litewka, Leszek Szojda
Experimental and theoretical study of failure of ceramic brick

Adam Mazurkiewicz, Tomasz Topoliński
Określenie różnic wartości wskaźników struktury osteoporotycznych i koksartrycznych próbek tkanki beleczkowej głowy kości udowej

Bohdan Monastyrskyy, Andrzej Kaczyński
The elasticity problem for a stratified semi-infinite medium containing a penny-shaped crack filled with a gas

Zenon Mróz, Grażyna Ziętek
Dwupowierzchniowy model wzmocnienia plastycznego przy przemianie fazowej i deformacji cyklicznej

Tadeusz Niezgoda, Stanisław Ochelski, Wiesław Barnat
Doświadczalne badanie wpływu rodzaju wypełnienia podstawowych struktur kompozytowych na energię zniszczenia

Krzysztof Nowicki, Janusz Sempruch
Problemy związane z treningiem sztucznej sieci neuronowej wykorzystanej do modelowania charakterystyk zmęczeniowych

Volodymyr Panasyuk, Viktor Sylovanyuk, Valerii Marukha
Static and cyclic strength of a cracked body which strengthened by injection technologies
 
Dariusz M. Perkowski, Stanisław J. Matysiak
Zagadnienie szczeliny prostopadłej do uwarstwienia w laminatowej przestrzeni sprężystej o strukturze periodycznej

Sylwester Samborski, Tomasz Sadowski
Ocena uszkodzenia porowatej ceramiki polikrystalicznej na podstawie analizy odkształceń w stanie jednoosiowego ściskania

Mykhaylo P. Savruk, Andrzej Kazberuk
Koncentracja naprężeń wokół zaokrąglonego karbu o dowolnej krzywiźnie wierzchołka

Józef Szala, Dariusz Boroński
Analiza odkształceń lokalnych w obszarach nieciągłości geometrycznych i niejednorodności materiałowych

Maciej Szwed, Wojciech Manaj, Grzegorz Wojas, Jan Płowiec, Tomasz Lusa, Krystian Paradowski,
Marcin Ciesielski, Andrzej Zagórski, Wojciech L. Spychalski, Krzysztof J. Kurzydłowski
Nowoczesne metody badań nieniszczących w ocenie degradacji wodorowej

Eugeniusz Świtoński, Mariola Jureczko, Arkadiusz Mężyk
Optymalne projektowanie kompozytowych łopat elektrowni wiatrowej

Aleksander Yevtushenko, Małgorzata Rożniakowska, Michał Kuciej
On one mathematical model of the laser-induced thermal splitting